Hälso- och sjukvård

Vården behöver fungera för alla – även för äldre multisjuka

Hälso- och sjukvården står inför en stor och nödvändig omstrukturering. Kritikerna är eniga: Vården idag är alltför sjukhustung. Primärvårdens roll behöver förstärkas och förtydligas. Vårdens professioner behöver frigöras från detaljstyrningens bojor för att professionaliteten ska kunna flöda fritt. Samt, kanske det viktigaste mätt i kostnadsbesparing och minskat lidande: Multisjuka äldre måste få tillgång till en samordnad vård och omsorg.

Förra året presenterades den statliga utredningen Effektiv vård . Den har blivit allmänt hyllad och också gett upphov till ett antal nya initiativ och utredningar, på både nationell och lokal nivå. En av dessa är den statligt tillsatta Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård, som precis presenterat sitt första delbetänkande, vilket PRO givetvis kommer att yttra sig över.

Hur fungera då hälso- och sjukvården för äldre? Ja, det beror ju helt på vårdbehov. En indelning som kan vara användbar är att sortera in patienterna i grupper utifrån hur omfattande och svåröverskådliga vårdbehov de har: enkla-, komplicerade-, komplexa- och kaotiska vårdbehov (Effektiv vård, s. 131).

Enkla vårdbehov exemplifieras med en höftfraktur. Det finns god kunskap om orsak och verkan och välutvecklade behandlingsmetoder. Behovet av kontinuitet är inte så stort. Den här gruppen utgör en grupp mönsterpatienter utifrån vårdens nuvarande organisation.

Komplicerade vårdbehov har inte samma tydliga koppling mellan orsak och verkan och kräver mer utredning. Det kan exempelvis handla om ”ont i ryggen”.
I gruppen komplexa vårdbehov ryms multisjuka personer. Det finns inte någon klar koppling mellan orsak och verkan. Varken patientens problem eller lösningen är tydligt definierad på förhand. För en lyckad behandling krävs en prövande ansats då olika behandlingsalternativ testas. För det krävs i sin tur en god kontinuitet bland personalen som känner till patientens historia och övriga livssituation. Om den första gruppen, de med enkla vårdbehov, är vårdens mönsterpatienter, är multisjuka äldre deras antagonister. Många hamnar i svåra situationer i en vård som är både fragmentiserad och saknar koordinering.

Slutligen finns det patienter som har ett kaotiskt vårdbehov och som behöver akuta insatser för att stabilisera situationen för att därefter anses ingå i någon av de övriga grupperna.

Äldre personer finns givetvis i alla dessa grupper, liksom befolkningen i övrigt. Men det finns en viss övervikt av äldre personer som har komplexa vårdbehov som emellanåt övergår i kaotiska. Så som vården är organiserad idag riskerar dessa personer att inte få den vård de behöver. Det blir både dyrt och dåligt.

Skärmklipp
Källa: Norén, Dag, Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte, 2015.

Enligt utredare Göran Stiernstedt, som står bakom Effektiv vård, är det en liten grupp, cirka 5 procent av patienterna, som förbrukar mer än 50 procent av resurserna. Den största gruppen är multisjuka äldre med stora behov av vård och omsorg. Det är häpnadsväckande siffror men knappast förvånande, utifrån den schematiska bilden ovan över en patients vårdkontakter under en begränsad tidsperiod.

Här behöver vi stanna upp och konstatera att vi alltså har en hälso- och sjukvård som inte är anpassad efter de som är riktigt sjuka.

Multisjuka äldre med komplexa behov behöver tillgång till ett multiprofessionellt team som kan skilja det friska åldrandet från det sjuka och som med sin samlade kompetens gör det bästa för patienten.

Denna utopi finns närmare än vi tror – nämligen i Skaraborg. Där finns sedan många år tillbaka ett framgångsrikt arbete med olika multiprofessionella team som arbetar hemma hos de äldre. Enligt utvärderingar har de minskat akutbesöken för den allra sjukaste gruppen med 80 procent och minskat vårddagarna på sjukhus med 90 procent. Det finns liknande initiativ på ett par andra platser i landet.

Min största invändning mot det här arbetssättet är att inte alla multisjuka äldre har tillgång till ett multiprofessionellt team. Snacka om haveri för jämlikheten i vården när vissa äldre skickas in, ut och mellan slutenvård, äldreomsorg, akutavdelningar, kommer hem igen för att bara efter några dagar börja om igen, en gång efter en annan – medan andra får kompetent omhändertagande under lugna omständigheter i sitt eget hem.

Ojämlikhet tenderar att följa vissa mönster, inte minst gällande klass och kön. När vården är knapp eller icke-fungerande finns det en risk att de som blir lyssnade på – alternativt kan kräva sin rätt – får tillgång till en bättre vård än andra. Det är oacceptabelt. Vårdkarusellen måste stoppas – alla multisjuka äldre måste kunna få ett bra omhändertagande av ett multiprofessionellt team!

3 kommentarer på “Vården behöver fungera för alla – även för äldre multisjuka

 1. Ralfjohansson

  Man inte se var det kostar för värst för den sjuke har man haft en nära anhörig dessa är fantastika med sin sjukdom .Varför redovisa vad det kostar ?

  Gilla

 2. Gunnar Sandell

  Bra skrivet om ett viktigt problem. Men hur ska vi få verkstad? Vilka hinder finns? PRO måste bli aktivare i alla kommuner o landsting, srälla krav, väcka opinion! I Stockholm har Norrtälje kommit en bra bit på väg, kompletterar Skaraborg som exempel?!

  Gilla

 3. Pingback: På spaning efter en framtidsvision för äldreomsorgen – Rakt på – PRO:s sakkunniga bloggar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: