Allmän pension Ekonomi Socialtjänstlagen Välfärdens finansiering Vård och omsorg

Kommentar om budgeten: regeringen har lyssnat men det finns mycket kvar att göra

I går presenterade regeringen sin budget och tidningsmakarnas årliga “vem är budgetens vinnare” har i princip enhälligt utropat “barn och pensionärer”. Kungen har också nämnts i och med höjt apanage. Den stora budgetnyheten för PRO:s del var att skatteklyftan mellan inkomst på arbete och pension kommer att slutas 2020. Till det kommer höjt äldreförsörjningsstöd, fördubblat tandvårdsbidrag och satsningar på att förebygga fallskador.

Frågan om en rättvis beskattning har länge legat som ett raster över vårt intressepolitiska arbete. Nu när det äntligen finns ett politiskt löfte om att skillnaden ska bort kan vi öka trycket i andra intressepolitiska frågor. En sådan viktig fråga är ett bättre pensionssystem. För även om sänkt skatt ger mer i plånboken för pensionärerna kommer det inte åt grundproblematiken med att många har på tok för låga pensioner.

Om en rättvis beskattning är i mittfåran för PRO:s politiska krav är höjt barnbidrag, som också var en budgetnyhet, inte det. Det kan tyckas vara en fråga fjärran en pensionärsorganisation. Men det har betydelse – helt enkelt eftersom vi alla ska bli äldre. Även de barn som nu får höjt barnbidrag. En jämlik barndom ger en mer jämlik ålderdom, med allt var det innebär i form av exempelvis en bättre hälsa. Det är därför en viktig fråga för oss, om än på några decenniers sikt.

Stora satsningar på äldreomsorgen uteblev, vilket är årets budgetbesvikelse. Det ska dock sägas att regeringen redan har vissa satsningar i gång, bland annat ett investeringsstöd för bättre boende för äldre. Regeringen har också avsatt pengar till ökad bemanning i äldreomsorgen i form av ett tillfälligt statsbidrag. Dessvärre är det en synnerligen olämplig satsning. Jag kommer strax till varför jag påstår det.

Förutom egna skatteintäkter är statsbidrag från staten en viktig inkomstkälla för kommunerna. Statsbidrag kan vara antingen riktade eller generella. Riktade bidrag ska gå till ett av staten förutbestämt ändamål, medan generella statsbidrag får disponeras fritt. Statsbidrag fördelas i huvudsak i form av generella bidrag så att kommunerna kan använda bidragen utifrån lokala förutsättningar och behov.

Varför är det då olämpligt med ett tillfälligt statsbidrag till bemanning inom äldreomsorgen? Det olämpliga ligger inte i att resurser tillförs, det behövs. Äldreomsorgens personal behöver sannerligen fler kollegor. Det olämpliga ligger i att det är en tillfällig satsning som ska täcka kostnader för något som på intet sätt är ett tillfälligt behov, nämligen mer personal i äldreomsorgen.

Tillfälliga bidrag kan dessutom göra det svårt att åstadkomma en bra bemanningssituation. Det finns en överhängande risk att kommunerna inte tillsvidareanställer i rädsla för ökade kostnader när pengarna från staten väl tar slut. Personal riskerar att bytas ut och det i en verksamhet som har kontinuitet som en av sina viktigaste kvalitetsparametrar.

Det är dock viktigt att poängtera att det totala statsbidraget från staten till kommunerna föreslås ligga kvar på samma nivå, även när bemanningspengarna upphör. Men dåså, då borde det inte vara något problem, tänker du kanske. Det är ju bara för kommunerna att fortsätta satsa pengarna på personal inom äldreomsorgen.

Om det ändå vore så väl. Tyvärr hamnar äldreomsorgen ofta långt ned på kommunernas prioritetslista. Att det är så har förmodligen flera orsaker. Det beror bland annat på hur lagen är konstruerad, att den bara ger äldre rätt till insatser till en “skälig levnadsnivå”. Den lagkonstruktionen ger andra grupper i samhället, som exempelvis personer med funktionsnedsättning och barn, en starkare position. Kanske handlar det också om synen på äldreomsorgen och en nedprioritering av äldre som sker inom många samhällssfärer, inte minst på arbetsmarknaden.

För att sammanfatta var det en för pensionärerna bra budget, regeringen har lyssnat men det finns mycket kvar att göra.

0 kommentarer på “Kommentar om budgeten: regeringen har lyssnat men det finns mycket kvar att göra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: