Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Temat för i år var Hälsa för alla – ett tema som förpliktigar. Inför dagen genomförde PRO och ABF ett gemensamt lanseringsseminarium för det nya fakta- och studiematerialet Med hälsan i behåll. Syftet med materialet är att stärka PRO:s folkhälsoarbete och innehållet handlar om att skapa förutsättningar för att kunna leva livet, hela livet, med hälsan i behåll. PRO är en viktig aktör för att påverka samhället, politiker och medlemmar att skapa förutsättningar för, och stödja, ett hälsosamt åldrande.

Men vad pratar vi om när vi diskuterar hälsan? Begreppet hälsa kan definieras som en resurs i vardagen och inte målet med livet. Det handlar om att må bra, känna livsglädje eller livsgnista men också att känna trygghet och framtidstro. Det är dock skillnad på den medicinskt bedömda hälsan och den upplevda hälsan då den medicinska bedömningen handlar mer om man är sjuk eller frisk – medan den upplevda hälsan handlar mer om välbefinnande och rör sig mellan att må bra eller dåligt. De medicinska framstegen gör att fler överlever akut sjukdom och kommer att leva med kronisk eller långvarig sjukdom. Det är dock fullt möjligt att vara sjuk, med en eller flera diagnoser, och samtidigt må bra och ha hälsan i behåll.

Det kan vara svårt att hålla isär begreppen. Inte minst inom hälso- och sjukvården där professionen har olika bilder av vem som har uppdraget att arbeta med hälsa och vad det innebär. Professor Margareta Kristenson lyfter i en artikel, En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad, varför och hur?, att bindestrecket i hälso- och sjukvården närmast har kommit att illustrera en tu-delning inom vården där hälsoarbetarna arbetar i egna organisationer, parallellt med sjukvården, med fokus på hälsofrämjande arbete, folkhälsa och utåtriktat arbete – medan sjukvården fokuserar på sjukdom och patienter.

Samtidigt finns det yttre faktorer i samhället som påverkar hälsan. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ojämlikheter och skillnader som uppkommit i yngre åldrar på grund av uppväxtvillkor, utbildningsnivå och socioekonomi försvinner inte för att vi blir äldre – de snarare förstärks. En av de allra viktigaste insatserna för folkhälsan görs redan i skolan genom att säkerställa att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska slutföra sin skolgång och få en bra utbildning. Jämställdhet, ålder, var vi bor och vilken position i samhället vi har är också sådant som påverkar hälsan – både på individnivå och befolkningsnivå. Begreppet folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd. Men en god folkhälsa bör inte bara vara så bra som möjligt, utan även så jämlikt fördelad som möjligt.

Materialet Med hälsan i behåll vänder sig till medlemmar som vill påverka samhället eller lära sig mer om förutsättningarna för den egna och andras hälsa. Till varje kapitel finns diskus­sionsfrågor och tips för att skapa engagemang och aktivitet – på egen hand eller tillsammans i en grupp. I arbetsplanen för materialet, från studieförbundet ABF, finns bland annat ett förslag på hur man kan gå tillväga för att göra en lokal kartläggning av hälsan i kommunen, stadsdelen eller länet. Det kan vara ett sätt att få underlag för påverkan och inflytande.

Ett annat sätt kan vara att följa upp SKL:s nya strategi för hälsa innehållande gemensamma mål för att främja hälsa och förebygga ohälsa. I de flesta kommuner, landsting och regioner finns det pensionärsråd där ledamöter från kommun- eller landstingsledningen och pensionärsorganisationerna möts för dialog. En möjlighet är att där följa upp strategin och kräva besked om vad som planeras och genomförs för att följa upp målen för äldres hälsa och för att utjämna skillnader i hälsa. Men för att detta ska lyckas måste vi tala samma språk – och förstå att det kan vara skillnad på hälsa och hälsa.

Sakkunnig hälsa och friskvård, konsumentpolitik.

0 kommentarer på “Det är skillnad på hälsa och hälsa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: