Hälso- och sjukvård

Satsa på primärvården och inför en ”kontinuitetsmiljard” istället för en ”kömiljard”

Sjukvården blev en av de stora frågorna i valrörelsen. Det är så klart glädjande. En väl fungerande hälso- och sjukvård är avgörande för äldre personers livskvalitet. Men det finns anledning att vara kritisk till vilka – eller kanske snarare vems – problem som lyftes fram. Var det de multisjuka äldres behov eller andra gruppers?

Om jag hade fått en spänn varje gång väntetider i vården nämndes i de olika partiledardebatterna hade jag varit förmögen så här i eftervalstider. Väntetider förtjänar uppmärksamhet, det är en viktigt fråga. Det är på intet sätt acceptabelt att människor drabbats svårt eller till och med dör i väntan på vård. Men, frågan om väntetider i vården måste sättas i relation till de etiska principer som ska vara styrande, nämligen att det är behovet som ska styra tillgången till vård.

Att det är behovet som ska styra innebär helt enkelt att de som har stora behov ska få tillgång till vård snabbt, medan de med mindre behov måste acceptera att vänta. Kanske – hör och häpna – till och med lite längre tid än idag. Det är nämligen så att vården kan bli för tillgänglig och det finns starka krafter som utmanar principen om vård som fördelas efter behov.

Sjukvårdsförsäkringar är ett sådant exempel. Förkylda storstadsbor som genom massiv marknadsföring uppmanas att ta kontakt med doktorn via en app i mobilen är ett annat. Kontakt sker på ett par minuter, men vad händer med den etiska principen om att behov ska styra när vårdens ändliga resurser omfördelas från vårdbehövande äldre till friska storstadsbor?

För äldre med omfattande vårdbehov är inte köerna det stora problemet utan samordningsproblem och kontinuitetsbrister. Att man varje gång man kommer till vårdcentralen får träffa en ny doktor är frustrerande för patienten, ineffektivt och i vissa fall ett hot mot patientsäkerheten. Det tar mer tid att läsa in sig på en patients historia, säkerställa överrapportering och att bygga upp en tillit i samtalet med en person som man aldrig har träffat tidigare. Det finns ingenting som tyder på att kontinuitet har blivit bättre över tid, snarare försämras den. De senaste dagarna har det rapporterats om ökade kostnader för hyrpersonal.

I dag kräver ett antal läkare på DN-debatt om att det krävs ökade satsningar på primärvården. Patienter och personal förtjänar en bättre primärvård, skriver de. Jag kan inte annat än att hålla med. Sverige har i jämförelse med andra länder en mager primärvård. Merparten av resurserna går till den specialiserade vården. Det är ett problem. I synnerhet för den växande gruppen äldre personer som är helt beroende av en tillgänglig primärvård med god läkarkontinuitet.

Vi måste värna den etiska principen genom att öka resurser till dem med störst vårdbehov. För att göra det krävs kraftfulla satsningar på primärvården. Kanske är det också dags för politiska löften om en “kontinuitetsmiljard” istället för en “kömiljard”. Det skulle gynna de äldre patienterna – som ju också är de som har störst behov av vård.

5 kommentarer på “Satsa på primärvården och inför en ”kontinuitetsmiljard” istället för en ”kömiljard”

 1. Lena Sernevpg

  Bra skrivet Anna
  Den etiska aspekten behöver vi hjälpas åt att lyfta fram
  Lena Sernevåg

  Gilla

 2. Roger Karlsson

  Jättebra skrivning och tanke om att i stället för kö-miljard satsa på att få vårdcentralerna upprätta kontinuiteten. Att Vårdcentralen får tid att följa upp en remiss till specialkliniker och fråga vad hände med patienten? Vart tog hen vägen och var sker ytterligare behandling och av vem?
  Min erfarenhet är att när remissen gått och svar kommit så sker ingen efterkontroll hur man som patient upplever sin situation. Behöver inte vara läkare som tar den kontakten.

  Roger Katrlsson

  Gilla

 3. Gunnar Sandell

  Tack till alla läkare som i DN i dag krävde satsningar på primärvården.
  Tack till PRO som instämmer och förstärker läkarnas krav.
  Nu måste landstingen och kommunerna prioritera primärvården, äldreomsorgen och kräva samverkan. Detta finns i Tiohundra i Norrtälje. Då får vi äldre bättre livskvalitet. Då kan vi leva livet hela livet!

  Gilla

 4. Margareta Jansson

  Självklart behöver svårt sjuka äldre en god kontinuitet i vården. Socialstyrelsens cirkulär om fast vårdkontakt kan vara ett bra redskap om den används. Det innebär att den fasta vårdkontakten inte behöver vara läkare utan kan vara en annan lämplig profession såsom sjuksköterska eller arbetsterapeut. Det är viktigt att denna person har en god kännedom om den svårt sjuka äldres sjukhistoria och livssituation så att hon/han kan lotsa den sjuka till rätt vårdnivå och rätt insatser när behov uppstår. Förtroende och tillit mellan den sjuka och koordinatorn är avgörande för att känna trygghet.

  Primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården behöver samverka på ett mycket bättre sätt, för att inge trygghet för oss äldre. Vi står nu inför ett paradigmskifte när det gäller primärvården tror jag.

  Kontinuitet är ett begrepp som har en betydligt bredare perspektiv än att träffa samma läkare.

  Margareta Jansson
  PRO örebro

  Gilla

 5. Jonas Sjögreen

  Tack för en ett mycket bra inlägg med klok analys!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: