Vård och omsorg

PRO välkomnar en mer tillitsbaserad styrning av äldreomsorgen men saknar konkreta förslag

En ganska stor del i att arbeta med intressepolitisk på PRO är att skriva förslag på remissyttranden. Det är förslag eftersom vi som anställda aldrig beslutar om vad PRO ska tycka i en viss fråga, det gör PRO:s kongress och mellan kongresserna har riksorganisationens styrelse det mandatet. När det handlar om remissyttranden tar vi fram ett förslag på yttrande som sedan PRO:s styrelse och arbetsutskott beslutar om.

Att yttra sig över statliga utredningar är ett sätt att framföra PRO:s ställningstaganden. Även om det många gånger tar en hel del tid, det är sällan statliga utredningar kommer under ett par hundra sidor som ska gås igenom, är det också väldigt lärorikt. Många utredningar gör ett gediget arbete i att beskriva ett samhällsproblem eller en utmaning och att väga olika lösningsförslag mot varandra. Om man är intresserad av vad PRO tycker i olika frågor innehåller remissyttranden ofta en bra sammanställning. Alla remissyttranden publiceras på PRO:s hemsida.    

Jag har nyligen skrivit utkast på två remissyttranden, det ena är Tillitsdelegationens betänkande “Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” och det andra ett är yttrande över ett delbetänkande från utredningen för Samordnad utveckling för god och nära vård. Det sistnämnda yttrandet har inte styrelsen beslutat om än, så innehållet i det får jag återkomma om.

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, till exempel äldreomsorgen, skulle kunna utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet.

Varför är det en viktig fråga för PRO? Många av PRO:s medlemmar har daglig kontakt med olika välfärdstjänster, bland annat äldreomsorgen. Personalens förutsättningar för att kunna utföra ett professionellt arbete är helt avgörande för kvaliteten. Därför är frågan om en tillitsbaserad styrning, och personalens villkor i övrigt, mycket angeläget för PRO.

Vad föreslår då Tillitsdelegationen? Jo, de vill ha en mindre detaljerad styrning, mer dialog och att inriktningen på tillsynen också behöver omfatta mer kvalitativa aspekter samt mer av kollegial utvärdering. Det är bra förslag, med de kommer inte åstadkomma några större förbättringar i praktiken. Det som bakbinder personalen, och därmed försämrar kvaliteten för den äldre personen, är detaljerade biståndsbeslut, stress, stor omsättning på personal och frånvarande chefer. För en mer tillitsbaserad styrning av äldreomsorgen måste personalen få trygga tillsvidareanställningar och goda möjligheter att arbeta heltid. PRO kräver också att socialtjänstlagens ambitionsnivå om en ”skälig levnadsnivå” behöver ändras till ”goda levnadsvillkor”.

0 kommentarer på “PRO välkomnar en mer tillitsbaserad styrning av äldreomsorgen men saknar konkreta förslag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: