Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Rehabilitering Vård och omsorg

“Det är då man ramlar en gång till”

Hur blir livet för äldre personer efter en sjukhusvistelse? Det är en fråga för rapporten  ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” från Äldrecentrum. För de allra flesta innebär det en livsomställning. Smärta och funktionsnedsättning under en kortare eller längre period påverkar. Men det är inte bara det fysiska mående som spelar roll. Av lika stor vikt är oron. Hur kommer det se ut när jag kommer hem? Kommer jag få den hjälp jag behöver – när jag behöver den?

Rapporten fokuserar på situationen för äldre i Stockholm, men mycket av det som tas upp kan anses vara allmängiltigt. Rapportförfattarna har följt och jämfört situationen för äldre som fått olika typer av hjälp, utökade insatser från hemtjänsten, korttidsboende, plats på vård- och omsorgsboende eller “Tryggt mottagande”. Tryggt mottagande är extra stödinsatser av särskild hemtjänstpersonal under ett par veckors tid efter hemkomsten. Det har funnits i Stockholm sedan 2017 och motsvarande verksamhet finns i flera andra kommuner.  

Tryggt mottagande var den insats som uppskattades mest då äldre med den insatsen fick hjälp av samma personer som arbetat i ett lugnt tempo. Personalen uppfattades som kunniga och hade också hjälp till att koordinera olika vårdaktörerna. Det är ett viktigt resultat som inte minst visar på betydelsen av personalkontinuitet för att äldre ska få en god vård och omsorg.       

Den mest drabbande delen av rapporten är intervjuerna med de som kommer hem från en sjukhusvistelse. Många befinner sig i en mycket svår livssituation. Vissa hade vårdats på sjukhus i flera omgångar och nästan alla hade sökt vård akut, vanligen efter en fallolycka som orsakat en fraktur. De var nöjda med akutsjukvården något färre med vården på de fick på den geriatriska mottagningen. Den person som var mest nöjd tyckte att vårdas på geriatriken var som att bo på ett fint hotell.

Utskrivningsplaneringen inför hemkomsten var för många det första mötet med äldreomsorgen. Flera tyckte att det var svårt att förstå situationen, vad man kunde få hjälp med och hur hemtjänsten fungerar. Vissa ville helt enkelt inte hem men fick rådet att inte ens ansöka om korttisplats då utskrivningen var för nära förestående och kötiden för lång. De som fick avslag på ansökan om plats på äldreboende blev ledsna och besvikna, oroliga. I ett fall betalade ett av barnen sin mammas korttidsvård då de tyckte att mamman var för sjuk för att komma hem.  

Förutom hjälpen i hemmet var det viktigt att bostadsanpassningen fungerade. Den dröjde i många fall alldeles för länge:

Det skulle behövas något akutteam där det finns en person som kan sätta upp ett extra handtag eller en extra lampa. Det måste vara snabba insatser – jag förstår annars inte hur det ska  gå att vara hemma. Jag tycker också man ska tänka på att den första tiden hemma är den farligaste tiden. Det är då man ramlar en gång till. (Ur rapporten ”Att komma hem från sjukhus, sidan 33.)

Rapporten ger en bra inblick i en svår livssituation som också visar på vikten av att vården och omsorgen fungerar när den behövs som mest. Inte minst för att äldre personer ska slippa att ramla en gång till.

16282352-elderly-care-nurse-helping-senior-from-wheel-chair-to-bed

2 kommentarer på ““Det är då man ramlar en gång till”

  1. Catarina Carbell

    Det är en utmärkt sammanställning, och vi måste djupdiskutera konsekvenserna av att allt fler äldre kommer hem till ensamhet. I Stockholm upptäckte, då vi i några stadsdelar som tog ansvar för Tryggt mottagande, att äldre satt ensamma och blev deprimerade. Många av oss vet att depression kan leda till demens. Vi har därför infört Aktivitescentra i en del stadsdelar. Men mer behövs. PROs insats mot ensamheten är ovärderlig. Men vi måste även få bättre samverkan med Hälsovården inom regionen.

    Gilla

    • Hej. Ja, det är ej så lätt här i livet att bli äldre, oavsett var du än bor i landet. Vi måste på något sätt att uppskatta våra medmänniskor som varit med och byggt upp vårt samhälle. Lätt att ”glömma bort ” kring all hets som sker runt omkring oss alla. Den sociala biten, tänket och engagemanget kring äldrefrågor angår oss alla i varje del av Sverige. Det finns väldigt goda exempel, men de måste vi lära oss att sprida och ta del av. Just ensamheten bävar väldigt många för. Varför inte starta ett nationellt engagemang och att alla partier gör en gemensam sak för alla som känner just saknad av ett tryggare välfärdssamhälle. Vårt civilsamhälle ställer väldigt mycket upp, men vi behöver många kopplingar till andra och olika samhällsaktörer. Alla seriösa politiska partier har ett väldigt viktigt arbete att just prioritera detta, ge förutsättningar samt gå ut med en gemensam information på bred front i alla hela Sverige. Viktigt att visa på det engagemang som också finns, men även att det kan utvecklas inför vår framtid. Jag tror och vet att kopplingen mellan äldre och yngre människor i detta fall gagnar alla i slutänden. Ha kul tillsammans och visa att alla behövs oavsett ålder och kön.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: