Bostadtillägg

Höj din röst och kräv din rätt

Regeringen har i början av året förslagit en höjning av taket i bostadstillägg för pensionärer från och med årsskiftet. Idag går taket för beräkningen vid en månadshyra på 5600 kr – den föreslås höjas till 7000 kr. Det innebär att det maximala tillägget höjs från 5560 kr till 6540 kr per månad. Det är förstås välkommet och ett steg i rätt riktning men tyvärr otillräckligt.

Taket borde ha höjts till åtminstone 8000 kr eller mer enligt min och PRO:s mening och nivån borde värdesäkras genom indexering. Det behövs eftersom nyproducerade lägenheter är dyra och då även äldre med låga inkomster måste kunna efterfråga ett bra boende. Ett orosmoln i det sammanhanget är även att regeringen och samarbetsparter i den så kallade januariöverenskommelsen har ambitionen att reformera hyresmodellen dvs att bland annat införa fri hyressättning vid nybyggnation. Ett orosmoment eftersom vi snarare behöver fler hyreslägenheter med rimliga hyror än fler hyresrätter med högre hyror.   

Samtidigt vet vi att många pensionärer inte ens söker bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd trots att de har rätt till det. Detta brukar beskrivas som att det finns ett ”mörkertal” i försäkringen (Jämför Riksrevisionens rapport RiR 2013:7). Riksrevisionen granskar för närvarande återigen mörkertalen i försäkringen och en ny rapport är aviserad och väntas i dagarna.

”Cirka 290 000 pensionärer är idag mottagare av bostadstillägg”

Cirka 290 000 pensionärer är idag mottagare av bostadstillägg. Enligt Pensionsmyndigheten är det därutöver cirka 75 000 kvinnor och 40 000 män som skulle få stödet om de ansökte om det. Orsaken till dessa höga siffror kan vara flera, till exempel att människor inte känner till att stödet finns, eller att ansöknings-förfarandet är eller upplevs vara för krångligt. För oss på PRO är det oacceptabelt med ett så högt mörkertal.

Klicka här för att läsa mer om bostadsbidraget hos Pensionsmyndigheten

En höjning av bostadstillägget är angeläget då det är den snabbaste och mest träffsäkra åtgärden för att stärka ekonomin för de sämst ställda pensionärerna. PRO ser fram emot Riksrevisionens nya rapport med förslag om hur effektiva åtgärder kan komma till stånd för att systematiskt kunna öka antalet som inte enbart omfattas av rätt till bostadstillägg utan även ska kunna få del av det i praktiken. Det kan komma att bli ett välbehövligt tillskott i hushållskassan för alla de pensionärer som uppfyller kraven för bostadstillägg.

Pensionärernas ekonomiska ställning (såväl dagens och framtidens) behöver stärkas generellt med bland annat högre inbetalningar till den allmänna pensionen och ett rättvist och likvärdigt skattesystem mellan löntagare och pensionärer. PRO saknar för närvarande sådana konkreta och heltäckande förslag från regeringen. PRO vill lämna dagens lapptäcke i pensionsregleringen och få till stånd en allmän översyn av pensionssystemet i syfte att stärka såväl de mest ekonomiskt utsatta pensionärerna (oftast kvinnor) som de som arbetat ett helt arbetsliv men trots det har en alldeles för låg allmän pension.

”Detta är ingen fråga som bör dras i långbänk – det brådskar för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Halva lönen i pension torde redan vara ett faktum för alltför många pensionärer. ”

Antalet äldre ökar dramatiskt i vårt samhälle. Även antalet medlemmar i PRO och andra pensionärsorganisationer torde växa i takt med en sådan utveckling. Det i sin tur innebär att pensionärernas röst och inflytande på politiken i samhället blir starkare. Det bör också leda till att pensionärer som idag har rätt till bostadstillägg i ökad utsträckning även kommer att ansöka om denna rättighet och därmed förstärka sin ekonomi. Så avslutningsvis ”Höj Din röst och kräv Din rätt!”.

Ingemar Hamskär

Nytillträdd som sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO:s kansli

11 kommentarer på “Höj din röst och kräv din rätt

 1. Pensionärslivet bör inte vara uppbyggt på en massa tillägg utan pensionen ska vara baserad på vad man jobbat ihop till.
  Om någon skulle vara sjuk och inte kunnat dra sitt strå till stacken ska givetvis Försäkringskassan stå för denna del. Som det ser ut idag finns det ingen anledning för någon att jobba efterson pensionen inte blir högre för den som jobbat från 16 år till 67 år … än den som istället får bostadstillägg och garantipension. Har man sedan sparat ihop några kronor själv för att få en guldkant på tillvaron är det inget bostadstillägg i sikte. Därför … låt bli att jobba och gör rätt för dej … man får lika mycket i pension ändå … utan att ta av egna intjänade pengar. En stor orättvisa i vårt land … som tydligt visar att det är bidrag som gäller. Inte att försörja sig själv.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Christina. Jag håller med dig om att den allmänna pensionen måste höjas. Det måste ske för såväl den som arbetat ett långt yrkesliv som den som arbetat lite eller inte alls. Det måste helt enkelt ha lönat sig att ha arbetet samtidigt som systemet ska ge ett grundskydd.. PRO startar i dagarna en kampanj med innebörden att den allmänna pensionen måste höjas. Bostadstillägg är en del av grundskyddet och en skattefri, inkomstprövad socialförsäkringsförmån som ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard. Den är träffsäker då det gäller att stärka de sämst ställda pensionärerna och därför värdefull. PRO anser att bostadstillägget bör höjas samt indexregleras.

   Det förhållande att man kallar bostadstillägget ett bidrag och inte en förmån man har rätt till är sannolikt en delförklaring till att vi har många pensionärer som är berättigade till bostadstillägg men inte ansöker om det. När personer som är berättigade till en förmån inte mottar den uppstår ett så kallat mörkertal. Enligt PRO är detta mörker tal idag oacceptabelt stort. Uppemot 170 000 ålderspensionärer och sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster mottar inte bostadstillägg enligt en färsk rapport från Riksrevisionsverket., trots att de bedöms vara berättigade till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden – pengar som skulle lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard.

   Med vänlig hälsning

   Ingemar Hamskär PRO

   Gilla

 2. Ragnvi Salo

  Borde inte pensionsinkomsten beräknas på enskild individ? Varför slås den samman med make/sambo? Det jag tjänat borde vara beräkning för ev bostads bidrag ej plusas med make!Skrivs så mycket om bostadsbidrag, upplever det som bluff! Vidare undrar man hur de som aldrig bidragit med en enda skattekrona kan få mer i pension o bostadsbidrag än den som jobbat hela livet???

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Ragnvi
   Reglerna är utformade så att din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. Bor du tillsammans med någon som gift eller sambo påverkar det normalt rätten till bostadstillägg enligt dessa regler. Det kan enligt min mening vara en rimlig ordning då vi vet att kostnaderna i ett enpersonshushåll är avsevärt större än i ett tvåpersonshushåll. Men torde också å andra sidan kunna leda till orimliga effekter. Det är min avsikt att utreda den frågan närmare.

   Det är inte en riktig beskrivning att den som aldrig arbetat eller betalt skatt får mer i pension än den som arbetat hela livet. Däremot anser PRO att skillnaden är för liten. Det måste löna sig som pensionär att ha arbetat ett helt yrkesliv. PRO kräver därför höjd allmän pension. När det gäller bostadstillägget är den som nämnt behovsprövad.

   Med vänlig hälsning

   Ingemar Hamskär

   Gilla

 3. Hjördis Jönsson

  Otroligt dumt med en gräns för hyran..vi hade en trea när maken dog 23/1 2018. Alltså som en avd. På sjukhus lyft och allt som krävs för palliativ vård..hemtj.sex ggr/dag två personer/gång..sjuksköterska..när jag blev ensam. Med krav på antalet kronor för hyran..blivit nekad bostadstillägg..var tar msn då vägen..orkar inte flytta..behöver storrep av läg..p.g.a allt slitage med uterullstol innerullstol..utestolen eldriven..var hemma många år med småbarn fyra st.maken sjuk länge..helt sjukt att jag skulle kasta mig ut då han dog..vart??skrivit lappar söker två..anmält mig till flyttbanken..för krångliga regler hos FK maken var anställd som chef för ett litet FK:kontor som dom plockade bort i sin iver att spara..där fick alla hjälp.💟

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Hjördis. Jag förstår att din bostads och livssituation blev svår efter din makes bortgång. PRO driver förutom höjd allmän pension för nuvarande och framtida pensionärer att bostadstilläggets tak höjs och indexregleras. Från och med år 2020 föreslås att grundskyddet i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs. Maximalt bostadstillägg till pensionärer höjs då från 5560kr till 6540kr om förslaget går igenom i Riksdagen. Som tidigare gäller vissa förutsättningar för att få bostadstillägg. Storleken på det beviljade bostadstillägget beror på boendekostnad, inkomst och eventuell förmögenhet. Som boendekostnad räknas hyra eller avgift, räntekostnader för bolån, fastighetsavgift samt driftskostnader för till exempel uppvärmning.

   Med vänlig hälsning

   Ingemar Hamskär
   PRO

   Gilla

 4. Bengt Ovesson

  Bostadstillägget är ett behovsprövat bidrag. Det är inte där vi skall lägga kraft om förändringar i första hand utan på det urusla svenska pensionssystemet. Det ska ha lönat sig att arbetat säger Politikerna. Skamligt är det när vi har EU:s näst sämsta pensionssystem. Dessutom sitter en pensionsgrupp och tar beslut bakom lyckta dörrar i konsensus helt utan insyn och debatt om pensionssystemet. Detta är en skandal som media och pensionärs organisationerna borde påtala regelbundet . Demokratins grundprinciper har satts ur spel i hanteringen av pensionssystemet. Hur blir det i förlängningen om andra frågor behandlas på samma sätt i slutna grupper utan insyn av väljarna. Dags att reagera innan Demokratin är förlorad.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Bengt
   Jag tror vi måste göra flera olika saker samtidigt för att utveckla och stärka vårt pensionssystem. Du har rätt i att den allmänna pensionen måste höjas rejält och att den så kallade pensionsgruppen bör läggas ned. Hela pensionssystemet behöver ses över i grunden enligt PRO.

   PRO startar en kampanj med innebörden att den allmänna pensionen måste höjas i dagarna. Samtidigt behövs ett grundskydd för de pensionärer med de allra lägsta pensionerna t ex ett bostadstillägg som är en viktig del av grundskyddet. PRO anser det bör höjas och indexregleras.

   Med vänlig hälsning

   Ingemar Hamskär PRO

   Gilla

 5. Stig Eklöf

  PRO Dalarna har under 2018 genomfört en kampanj för att sprida kunskap om bostadstillägg .
  Alla föreningar har fått ett ”paket”, som underlag för information och stöd till varje medlem och till deras pensionärsbekanta. Paketet utgår från Pensionmyndighetens hjälpprogram och innehåller I korthet:

  1 Allmån information om vad tillägget är samt grundläggande förutsättningar och hur de enkelt kan prövas.
  2. Grundläggande ”nyckel” .för att m h a dator göra en enkel egenvärdering av förutsättningarna för att få tillägget tillsammans med råd för att gå vidare om värderingen indikerar att möjlighet finns
  3 Om egen prövning 3 inte är möjlig blankett för att om så önskas anonymt lämna grunduppgifter för hjälp med bedömning och få svar möjligt/ ej troligt. Hanteras inom förening
  m h a 4.
  4. Rekommendation till föreningarna att utse en kontakt för att ge råd och hjälp
  5 Uppgift om distriktets stödpersoner.
  1 – 3 sammanfattat i affischförslag till föreningar .

  Stig Eklöf, PRO Säter
  distriktsansvarig 2018
  .
  .

  Gilla

 6. Bengt Ovesson

  Tack för ditt svar. Jag håller med att det är bra med ett grundskydd för de med lägst pensioner. Men när den Allmänna pensionen är så dålig och underfinansierad att Garntipensionen är nästan lika hög eller bara några hundralappar skillnad till de som har arbetat ett helt liv, idag beräknat till ca en miljon pensionärer då är det något som är fel. Detta vet alla berörda i det politiska systemet men viljan att förändra pensionsystemet saknas pga att man sitter fast i en överenskommelse i pensionsgruppen som är en av de största skandalerna i Svensk politik. Beslut tas bakom lyckta dörrar i konsesus helt utan en öppen debatt. Hur skulle det vara om alla frågor skulle behandlas på detta odemokrstiska sätt. Nej in med frågan i riksdagen så att väljarna får insyn i vad partierna vill göra för att förbättra systemet. I förlängningen om detta får fortgå så dödar man demokratin. Så pensionärsorganisationerna måste driva på ännu hårdare med alla till buds stående medel. Gå ut regelbundet i dagspressen och även i Tv och Radio, till sist måste våra förmätna arroganta och förljugna politiker ta sitt ansvar och reagera. De har helt andra pensionsnivåer än ca 48% som den Allmänna pensionen leverar idag. Löftet som gavs var att den Allmän pensionen skulle ge ca 65%.
  Mvh Bengt Ovesson

  Gilla

 7. Pingback: Ett stort antal låginkomsttagare går idag miste om tusentals kronor i bostadstillägg – Rakt på – PRO:s sakkunniga bloggar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: