I fredags var jag och Christina Tallberg, PRO:s ordförande, på den årliga konferens som arrangeras av Akademiskt centrum för äldretandvård. Årets tema var ” Rättvis och modern äldretandvård – Äldres munhälsa ur flera perspektiv” och jag var inbjuden som huvudtalare utifrån PRO:s rapporter om tandvården som presenterades för snart ett år sedan. Med på konferenser var många som arbetar inom tandvården men också forskare och politiker.

När Akademiskt centrum för äldretandvård startade sin verksamhet använde de en bild av ett ansikte utan mun för att illustrera hur stora delar av vården och omsorgen ser på den äldre patienten, eller människor över lag. Munnen fanns inte med i vården eller var helt enkelt alltid någon annans ansvar. Så är det dessvärre fortfarande idag. Men är det ett problem?

Ja, det är ett problem eftersom munnen är en del av kroppen. Jag vill till och med gå så långt som att hävda att munnen ännu mer är en del av kroppen när vi blir äldre. Det beror på att vi att vi lever allt längre och vi lever allt längre med kroniska sjukdomar, slitage och skador och inte minst – väldigt många läkemedel. Läkemedel har en stor påverkan på munhälsan. Eftersom munnen är en del av kroppen är det snarare regel än undantag att ohälsa i munnen sprider sig till resten av kroppen. En dålig munhälsa försvårar socialt, försämrar välbefinnandet och riskerar att leda till undernäring.

För piggare pensionärer är ekonomin många gånger ett hinder för att gå till tandläkaren. I de rapporter som PRO presenterade kunde vi konstatera att 150 000 pensionärer avstått tandvård av ekonomiska skäl. Det är också relativt vanligt att man inte känner till de tandvårdsstöd som finns och som i vissa fall kan innebära att vården kan ges till en betydligt lägre kostnad eller vara helt kostnadsfri för patienten. PRO:s krav är att tandvården ska omfattas av hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

För pensionärer som börjar få en sämre hälsa är det många som tappar kontakten med tandvården. Det är en kritisk fas ur ett munhälsoperspektiv. Munhälsan försämras också när den övriga hälsan börjar svikta. Frågan om hur man får äldre att bibehålla kontakten med tandvården upptar många tandvårdgivares tankeverksamhet och det var också en fråga som togs upp på konferensen. Allt fler vårdgivare arbetar systematiskt med att påminnelser och att söka upp personer som uteblivit från sin bokade tid. Det är välkommet.

När äldre personer behöver hjälp med sköta sin dagliga munhygien infinner sig ytterligare en kritisk fas. För personer som har hjälp av äldreomsorgen blir äldreomsorgspersonalen en viktigare aktör för en god munhälsa än vad tandvården är. För en bibehållen munhälsa måste den dagliga munvården fungera. Och hur fungerar det då? Tyvärr många gånger långt ifrån tillfredsställande. Äldreomsorgen präglas av en hög omsättning på personal, tidsbrist och outbildad personal.

Hur får man en äldre demenssjuk person att samarbeta vid tandborstningen? För att det ska gå att genomföra tandborstningen utan att kränka den äldre personen krävs det stor finkänslighet från personalen sida och en god förståelse för de viktiga etiska aspekterna av att ge omsorg. Som outbildad vikarie som första gången möter den äldre personen skulle jag sannolikt nödgas inse att det är ett omöjligt uppdrag. Det finns en överhängande risk att hjälp med munhälsan uteblir.

På konferensen presenterades en del forskning om munhälsa i äldreomsorgen. Det finns ett antal studier som har tittat på hur det fungerar på äldreboenden. Sammanfattningsvis skiljer det sig inte helt oväntat mellan olika boenden. En avgörande skillnad är om ledningen för verksamheten signalerar till personalen att det är en prioriterad fråga. När det gäller kunskapen om äldre som bor hemma – med eller utan hemtjänst – är kunskapsläget desto sämre. Det finns helt enkelt inte någon forskning. Mer forskning på det området efterfrågades också på konferensen. Det är inte minst viktigt med hänsyn till den växande gruppen sjuka äldre som bor hemma längre. Om de inte får den hjälp de behöver, när de behöver den, riskerar det att få förödande konsekvenser för hälsan i munnen och i resten av kroppen, vilket ofta upptäcks först när de väl flyttar till ett äldreboende. Så ser dessvärre ut för många äldre personer idag.

För att äldre personer ska ha en god munhälsa och tillgång till den vård de behöver måste tandvården ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Munvården i äldreomsorgen måste fungera och regionernas tandvård som riktar sig särskilt till äldre måste fånga upp äldre som bor hemma, inte bara vara tillgänglig för dem som bor på ett äldreboende.

Tillgången till en bra och förebyggande tandvård utgör ett hål i välfärden som måste lagas!

2 kommentarer på “En människa utan mun?

  1. Birgit Persson

    Man kanske kan börja med att kräva ett särskilt högkostnadsbelopp för tandvård som ligger på en något högre nivå än sjukvård, man har ju tidigare ett särskilt belopp för beviljade läkemedel.

    Gilla

  2. Varit godman till en dement kvinna. Personalen påstod att protesen inte passade och gömt den ena protesen i badrummet, som jag efter mycket letande hittade. Den andra protesen försvann spårlöst. Tillsammans med en tandläkare utprovades protesen, den passade perfekt! Personalen klarade inte av att sätta in protesen. Som gammal sjuksköterska kunde jag efter lugnande samtal och lite lirkande sätta in protesen. Tandläkaren informerade personalen också om detta, det hjälpte inte, när jag kom dit var min huvudman alltid utan protes, Alltför lätt att skylla på värdegrunden och att brukaren inte vill! Bättre information till personalen är absolut nödvändig.
    Jag har j själv varit hos tandläkare och bytt tänder i implantaten, både uppe och nere. bävade för kostnaden, eftersom alla säger det är så dyrt. Jag blev positivt överraskad. När allt var gjort gick det hela på ca 4000 kronor. Bättre information om rabatterna behövs också!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: