Okategoriserade

En bättre äldreomsorg är nödvändig. Vi har förslag för att lösa krisen inom äldreomsorgen.

TV4:s program Kalla Fakta granskade igår de allvarligaste missförhållanden inom hemtjänsten[1]. Genomgående kunde misstagen förklaras med bristande kompetens, otydliga rutiner eller att rutiner inte följdes. Personalen vittnade om stress, underbemanning och om minutscheman som inte ens gick ihop i teorin. Jag kan erkänna att inte ett öga var torrt hemma hos mig, när programmet visade anhöriga till äldre som gått bort på grund av brister inom hemtjänsten.

På PRO är vi väl medvetna om hur akut läget är inom hemtjänsten. Personalen är pressad, ofta underbemannad och har inte försetts med tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Det får direkta konsekvenser för kvaliteten på omsorgen. Arbetsgivaren brister i att ge personalen förutsättningar att göra ett gott jobb och nu börjar vi närma oss bristningsgränsen. På många håll i landet är läget inom hemtjänsten oacceptabelt. Konsekvenserna blir att äldre träffar 14–15 olika personal under en tvåveckors-period. Kontinuiteten försvinner och tryggheten för de äldre minskar.

Arbetsmiljöverket har gjort en granskning av arbetsmiljö inom äldreomsorgen[2]. Resultatet av tillsynen är skrämmande. Totalt genomförde myndigheten 1 260 besök. De ställde cirka 3 500 krav på arbetsmiljöåtgärder och på 87 procent av de inspekterade arbetsställena behövdes arbetsmiljöbrister åtgärdas.

Det får vara nog nu. Det går inte att förflytta sig mellan två olika adresser på under en minut. Ändå ser vissa scheman ut så. Det är så dumt att man knappt tror att det är sant. Ändå är det vad många kommer att möta när de går till sitt jobb inom hemtjänsten idag.

Det får vara nog nu.  Att vårda äldre är inget enkelt jobb, långt ifrån. Allt fler bor kvar hemma längre, de som vårdas i hemmet blir allt sjukare. Det är ett krävande arbete. Våra politiker behöver därför Det krävergöra stora satsningar på att både rekrytera personal och att se till att de har rätt utbildning för att klara jobbet.

Det får vara nog nu. Äldreomsorgen är ingen budgetregulator som man kan ändra i beroende på konjunturen. I Motala ville kommunen spara pengar pågenom att sänka inomhustemperaturen på äldreboenden, i strid mot alla rekommendationer, och kommunalrådet menade att ”äldre kan ha på sig filtar om de fryser”[3]. I Ystad ville kommunen spara pengar på maten och hänvisade äldre med hemtjänst till mataffärens frysdiskar och att de vid behov kunde beviljas bistånd för att värma upp maten i mikron.[4] Detta Ttrots all kunskap om hur viktig maten och måltidssituationen är för äldres välbefinnande, funktion och hälsa.

Jag vill inte läsa en enda nyhetsartikel till som handlar om att kommuner ska spara pengar på äldre.

Äldreomsorgen behöver resurser. Den får för lite pengar för att kunna upprätthålla den nivå på omsorg som vi förväntar oss i ett välfärdssamhälle. 

Regeringens tillskott till välfärden i kommunerna är för magert. Finansdepartementets egen analys visar att antalet personer över 80 år ökar med ungefär 200 000 personer (36 procent) under perioden fram till 2026. Fram till 2026 behöver det därmed byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen. Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt denna analys till cirka 90 miljarder kronor år 2026.[5]

Detta tål att upprepas: Finaniseringsgapet är 90 miljarder kronor. Det kommer alltså att saknas ännu mer pengar än idag om ingenting görs, enligt regeringens egna beräkningar.

Nu behöver vi se politiskt mod och handlingskraft. Att det behövs mer resurser till kommunerna är uppenbart, men vilka är de politiska partier som kommer att ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen? Vilka politiker kommer att kliva fram och tydligt prioritera äldres rätt till en trygg vård och omsorg?

Tiden är inne för stora välfärdsreformer. Vi har tre förslag för en bättre äldreomsorg.

  • Investera ordentligt. Resurserna i kommunerna räcker inte till. Trygga de äldres rätt till goda levnadsvillkor i en särskild lag för omsorg om äldre.
  • Rekrytera mer personal. Bemanningen är för klen. Se till att erbjuda bra villkor för personalen. Arbetsmiljön behöver vara god, arbetet ska kunna gå att kombinera med ett privatliv och en fritid.
  • Utbilda fler personal. Trygga kompetensen hos de som arbetar i äldreomsorgen. Ge dem nog med tid för att kunna utföra ett gott arbete.

Låt oss styra utvecklingen mot en god och jämlik vård och omsorg för äldre. Vi klarar av att stärka och trygga en god välfärd för äldre. Det handlar om politisk vilja och handlingskraft. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen.


[1] https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/12499382

[2] https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/2018-007023_rapport_tillsyn_av_psykosocial_arbetsmiljo_inom_aldreomsorgen.pdf

[3] https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JoMRl4/kommunalradet-de-aldre-kan-ha-filtar

[4] https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7311387

[5] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/stora-behov-i-kommuner-och-regioner/

0 kommentarer på “En bättre äldreomsorg är nödvändig. Vi har förslag för att lösa krisen inom äldreomsorgen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: