Allmän pension Grundskydd

Höj den allmänna pensionen 2021

Eöverenskommelse är nu klar om ett pensionstillägg som ska ge höjd allmän pension 2021 för vissa pensionärer med låg pension trots ett långt arbetsliv 

Pensionsgruppen med företrädare av de partier som står bakom det svenska pensionssystemet (S, M, C, KD, L och MP) har enats om höjd allmän pensioner 2021 för vissa pensionärer genom ett så kallat inkomstpensionstillägg. 

Bakgrunden till beslutet är att det så kallade respektavståndet behöver öka. Pensionsgruppen skriver ” Pensionssystemets grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg syftar till att ge en rimlig levnadsstandard för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Ett rimligt grundskydd innebär dock att skillnaderna i pensionsinkomster mellan de pensionärer som arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomster och de som helt saknar arbetsinkomster, så kallat respektavstånd, är relativt små för de som haft mer begränsade inkomster, trots ett långt arbetsliv”. Pensionsgruppen är vidare överens om att fortsätta diskussioner om en långsiktig gemensam lösning för höjda pensioner. 

På kort sikt är Pensionsgruppen således överens om att år 2021 höja pensionen genom en ny förmån, ett inkomstpensionstillägg, som ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension. Förmånen riktas till de med en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kr per månad. Det innebär att det som mest kan bli en höjning med 600 kronor i månaden före skatt genom ett särskilt pensionstillägg. Tanken är att de som kan räkna med det högsta påslaget är pensionärer med mellan 11 000 – 14 000 kronor i allmän pension per månad. Förslaget beräknas kosta omkring 4 miljarder kronor och ska finansieras via statsbudgeten. Förslagen innebär således ett avsteg från livsinkomstprincipen i pensionssystemet samt principen att pensionerna finansieras via avgifter. 

Pensionstillägget ska inte påverka nivån på bostadstillägg eller garantipension. 

Alla detaljer kring förslaget i departementspromemorian – som blev offentlig igår den 12 mars – är i skrivande stund inte analyserad av undertecknad. Regeringen har redan den 6 mars gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att förbereda och planera för ett införande av en ny socialförsäkringsförmån i form av ett tillägg till den inkomstgrundande ålderspensionen i enlighet med det ovan sagda. Allt under förutsättning att riksdagen fattar de nödvändiga besluten så planeras reformen träda i kraft 2021. Pensionsmyndigheten har redan framfört att det kan bli svårt att så snabbt genomföra en sådan reform med den IT-utveckling som krävs. Sannolikt får de kraftigt omprioritera i sin verksamhet för att tidtabellen ska hålla. 

Från PRO:s sida välkomnar vi att pensionsgruppen har kommit överens om höjd pension för den här gruppen – ofta kvinnor med ett långt arbetsliv och låg lön i den gemensamma sektorn. En grupp pensionärer som i bästa fall har en obetydligt högre pension än de som har jobbat lite eller inte alls. Det måste helt enkelt ha lönat sig att ha ett långt arbetsliv bakom sig när man går i pension.  Vi anser att det är en riktig prioritering att nu höja den allmänna pensionen för den här gruppen pensionärer. Grundskyddet höjdes så sent som den första januari i år.

Därmed inte sagt att grundskyddet idag är på en tillfredställande nivå – såväl garantipension som bostadstillägg behöver förstärkas för de med de lägsta pensionerna men då måste även inkomstpension samtidigt höjas rejält.  Skillnaden i allmän pension mellan de som haft en låg arbetsinkomst men arbetat ett långt arbetsliv och de som inte har jobbat alls eller bara lite har i PRO:s uppfattning varit alltför liten. Det ska som nämnts ovan ge ett rejält avtryck i pensionskuvertet att man har jobbat ett långt arbetsliv – denna reform är ett angeläget första steg (om än otillräckligt). 

Det är positivt och alldeles nödvändigt att pensionsgruppen nu också är överens om att fortsätta diskussionerna om en långsiktig gemensam lösning för höjd allmän pension för en bredare grupp pensionärer. Pensionssystemet är underfinansierat och det behöver tillföras väsentligt mer pengar än de nu aktuella 4 miljarderna för att vi ska få rättvisa och rimliga pensioner för dagens och framtida pensionärer.  

PRO ser emellertid det som helt nödvändigt att pensionsgruppen läggs ned och att vi får tillstånd en bred demokratisk diskussion och översyn av hela pensionssystemet. Det måste bli ett slut på att lappa och laga i ett pensionssystem som inte kan leverera rimliga allmänna pensioner som det går att leva ett bra pensionärsliv på. När pensionssystemet sjösattes var utgångspunkten att den allmänna pensionen åtminstone skulle motsvara 60 procent av slutlönen – idag är vi på väg under 50 procent. Pensionssystemet ger inte inkomsttrygghet och är med andra ord på väg att förlora sin legitimitet.  

PRO och undertecknad kommer därför fortsätta att vara en blåslampa på regering och oppositionspartier för en väsentligt höjd allmän pension. Fler skattesänkningar tror vi inte är vägen framåt (med tanke på de stora behoven i bland annat äldreomsorgen) med undantag för de skattesänkningar som är att förvänta 2021 för pensionärerna eftersom pension alltjämt beskattas hårdare än lön. 

Att skatt på pension och lön ska vara lika är grundläggande för PRO. Särskilt stötande är det att de som tidigare kallade förtidspensionärer (numera benämnda sjuk- och aktivitetsersättning) betalar mer i skatt än en löntagare med samma inkomst och som inte heller fick del av de höjningar av bostadstillägget som trädde i kraft från årsskiftet. Skatt ska utgå efter förmåga det vill säga låg skatt på låga inkomster och högre skatt på höga inkomster oavsett om det är lön eller pension – pension är per definition uppskjuten lön.  

Nu väntar vi att vi på att PRO får den aviserade departementspromemorian Ds 2020:7 om inkomstpensionstillägg på remiss.  Här kan du läsa förslaget från Socialdepartementet.

Avslutningsvis kan jag tycka att vi som är svenska pensionärer bör bli lite mer som fransmännen – det vill säga att vi bör höja våra röster och säger ifrån lite skarpare. Mycket talar för att pensionerna kan bli en av de viktigaste frågorna inför riksdagsvalet 2022 och till och med avgöra valet. Använd valsedeln: Höj den allmänna pensionen rejält och slå vakt om grundskyddet

4 kommentarer på “Höj den allmänna pensionen 2021

 1. Bengt Ovesson

  Bra artikel. Men vi måste driva på ännu hårdare. Våra politiker försvarar ju pensionssystemet med näbbar och klor. ”Robust och hållbart” säger man. Ja för staten men inte för pensionärerna. Nu har man slagit sig för bröstet för de 600 kr som tilldelas en grupp i spannet 11000-14000 kr. Men vad händer om Bromsen slår till efter dyningarna efter coronaviruset och börsfallet? Jo då blir det minus i kassan för pensionärena. Vilket är det mest sannolika efter detta stålbadet. Vore bra om PRO redan nu gick ut och informerade och debatterade om detta troliga scenario för att sätta press på partierna i pensionsgruppen.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Tack Bengt för ett bra inlägg. Jag delar din oro om risk för negativa effekter på grund av Coronapandemin på våra pensioner (den allmänna pensionen, tjänstepensionen och premiepensionen och brister i grundskyddet). Jag håller med om att denna problematik bör lyftas än tydligare. Pensionärer som redan idag lever på marginalen ska inte behöva betala notan – arbete pågår från karantän…

   Gilla

 2. Här finns mycket att göra när det gäller folk som slutat jobba, lite pension,denna bör höjas rejält, inget tjafs från styrande. Dock som alla andra som skriker på förbättring, detta räcker inte, bojkotta alla dåliga förslag genom att inte rösta på fel parti, om det nu finns något sådant som värnar om folks levnadsvillkor efter pension.

  Gilla

 3. Gary Nilsson

  Situationen riskerar att bli eskalerande. När fler och fler upptäcker hur små skillnaderna mellan ett fullt arbetsliv
  och inget alls så riskerar reaktionerna att bli häftiga.Tydlighet och reson förstår alla människor men finns
  osäkerheter så blir det extremt (vilket kan skönjas i politiken). Som förtroendevald under många år, har vi ständigt påpekat det orimliga i att särskilja arbetsinkomst och pension genom jobbskatteavdrag. Pension är uppskjuten lön och skall beaktas i livsloppet på samma sätt. Hållbarheten i pensionssystemet håller helt och hållet på att spela ut sin roll när det löpande fylles på med bostadsbidrag för medborgare vars granne ersätts via andra trygghetssystem.Inga dräpande jämförelser här, men jag tror att alla förstår var jag menar och detta riskerar att leda till slitningar och motsättningar. Vi behöver en ordentlig offentlig debatt om dessa förhållanden likt den som ständigt pågår i Danmark, vars utsändningar jag löpande tar del av. På det sättet desarmerar man spänningar i samhället och får positiva lösningar som leder framåt och uppåt.

  Gilla

Lämna ett svar till Bengt Ovesson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: