Allmän pension Premiepension

Hög tid att höja blicken inför valåret 2022 – Höj den allmänna pensionen!

Pensionsmyndigheten har i dagarna kommit med sin oktoberprognos för den automatiska justeringen av pensionsnivåerna för 2021. Höjningarna är mycket blygsamma – och helt otillräckliga om man ser till behovet – men prognosen är ändå bättre än den som gjordes i början av året då de ekonomiska effekterna av Coronapandemin förväntades bli mycket stora på vårt pensionssystem.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar enligt prognosen med 0,5 procent i januari 2021. Det är något lägre än prognosen i juli men högre jämfört med motsvarande prognos i början av året. För året innan dvs. 2020 var denna siffra en ökning med 2,1 procent. Prognoserna har varierat på grund av olika bedömningar av pandemins effekter på inkomstutvecklingen. Inkomstpensionen är en stor del av pensionen för de flesta men en heltäckande och helt tillförlitlig bild för 2021 kan man ha först vid årsskiftet – först då vet man till exempel hur premiepensionens utveckling varit under 2020.

För 2022 är pensionsmyndighetens prognos i nuläget en sänkning av inkomstpensionen med 0,5 procent och inte med 2,7 procent vilket var den senaste föregående prognosen.

Vi har idag 2,1 miljoner pensionärer med allmän pension. Genomsnittlig allmän pension före skatt för alla var 13 000 kronor per månad 2020. (Kvinnor 11 600 kronor per månad och män 14 600 kronor per månad). Pension kan vid sidan av den allmänna pensionen även utgå på grund av kollektivavtalad tjänstepension och privat pensionslösning – eventuella förändringar i de delarna bortses här.

Enligt PRO:s uppfattning måste den allmänna pensionen höjas så att den minst motsvarar 60 procent av slutlönen. Det gör den inte i dag. Detta beror på att pensionssystemet är underfinansierat och att inkomstpensionen inte följt den inkomstutveckling som svenska löntagare haft. Det måste bli lönsamt att arbetat ett långt arbetsliv och att ha avstått lön för den framtida pensionen. Mot denna bakgrund behöver vi ha en bred översyn av hela vårt pensionssystem med målet väsentligt höjd allmän pension för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Vi behöver även ett förbättrat grundskydd.

Exempel höjd pension från och med januari 2021 för olika grupper  

 • Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent. För en genomsnittlig inkomstpension på 12 000 kronor per månad blir ökningen 66 kronor.
 • Cirka 400 000 pensionärer med en del bestående av garantipension får en ökning av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 – 0,6 procent.
 • Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i höjning.
 • Garantipensionen (som tillskillnad från inkomstpensionen men i likhet med bostadstillägget finansieras via statsbudgeten) påverkas av prisbasbeloppet och ökar med 0,6 procent från 2020 till 2021.
 • Utöver denna höjning på grund av indexering finns ett regeringsförslag om en ny förmån från och med september 2021 – ett inkomstpensionstillägg – om som mest 600 kronor brutto per månad för de med låg pension trots ett långt arbetsliv. Mer om detta förslag nedan.

Inkomstpensionstillägget 2021

Förslaget om inkomstpensionstillägg (om det får majoritetsstöd i riksdagen) kommer att betalas ut till berörda från och med september 2021 med olika belopp beroende på pensionsinkomster och arbetsår. Maximalt belopp är 600 kronor före skatt per månad. Reformen riktat sig till de pensionärer som har en pension mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad före skatt.

Pensionsmyndigheten har specificerat vilka grundkrav som gäller för den nya förmånen som kommer att utgå automatiskt utan ansökan om förslaget blir lag.

Dessa grundkrav är;

 • Du ska ha fyllt 65 år och ha uttag av inkomstgrundad pension från Pensionsmyndigheten.
 • Du ska ha arbetat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst minst ett år. Det betyder att du måste ha tjänat så pass mycket ett år så att du kommit upp till nivån för att betala preliminär skatt.
 • Du ska bo i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Vilket belopp du kan få – om du uppfyller villkoren – beror på storleken på din svenska inkomstgrundade pension och din eventuella pension från annat EU/EES land och Schweiz och antal år du arbetat i Sverige. Om du har andra pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten som till exempel garantipension/bostadstillägg så kommer dessa inte att påverka inkomstpensionstillägget.

2 kommentarer på “Hög tid att höja blicken inför valåret 2022 – Höj den allmänna pensionen!

 1. Staffan Gustafsson

  Ser vi til reallöneökningen i landet så släpar vi efter rejält och nu kommer inflationen att öka , det betyder dyrare mat, hyra, osv.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Eftersom den ekonomiska situationen är tuff för alltför många pensionärer idag driver PRO frågan om höjd allmän pension med
   prioritet. Det krävs nu att pensionsavgifterna höjs så att pensionen kan höjas rejält för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Det är PROs förhoppning att höjd allmän pension blir en viktig valfråga 2022 och att vi får se en majoritet i Sveriges Riskdag för en rejäl förstärkning av den allmänna pensionen.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: