Allmän pension

Ett nytt år ligger framför oss – vad händer med pensionerna 2021 och vad kan vara bra att veta

Strax före Jul fick vi besked från Pensionsmyndigheten – att den totala pensionen 2021 (allmän pension och tjänstepension) – höjs med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt 2021 för 80 procent av alla pensionärer som är bosatta i Sverige. Höjningens storlek skiljer sig således åt mellan individer inom pensionärskollektivet.

En nyhet är att det införs ett inkomstpensionstillägg från och med september 2021 till de som har en allmän inkomstgrundande pension i intervallet mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Tillägget utgår med som högst 600 kronor före skatt. Maximibeloppet får de med en inkomstgrundad allmän pension mellan 11 000 – 14 000 kronor. Det utgår automatiskt om man är berättigad – man behöver således inte ansöka.

Höjningen av pensionen blir större efter skatt än före skatt på grund av nästa års skattereduktion. För 2021 handlar det om lägre skatt på pension från det att man fyller 66 år. Därutöver sker en skattereduktion på äldres inkomster. En viss skillnad i beskattning mellan pension och lön torde dock kvarstå till 2023 på grund av att en tillfällig skatte-reduktion för de som arbetat under Coronapandemin – ett förslag som aviserades redan i budgeten för 2021 och som när detta skrivs är ute på remiss.

Sammanfattningsvis gäller följande för din pension 2021 enligt Pensionsmyndigheten

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 0,5 procent, i genomsnitt 39 – 101 kronor före skatt. Höjningen med 0,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Premiepensionen, omfattar 1,7 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer och höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta. Det motsvarar 1 – 119 kronor.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring (inflationen) om 0,6 procent.
 • Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus framräknad tjänstepension) med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt eller mellan 70 kronor och 260 kronor per månad före skatt.

Du kan läsa mer om våra pensioner och om det nya inkomstpensionstillägget och vad PRO tycker i mina tidigare blogginlägg.

Mer om inkomstpensionstillägget, som således är en ny del i den allmänna pensionen, kan du även läsa om på Pensionsmyndighetens hemsida.

Här kan du också se en film på från Pensionsmyndighetens pressträff den 22 december 2020 om hur pensionen kommer att se ut 2021 (det tar cirka 30 sekunder innan filmen kommer igång);

Vill även i denna första blogg på året nämna något om bostadstillägget och Pensionsmyndighetens långa handläggningstider som jag får många frågor om samt avsluta med ett pensionstips som jag brukar ge till de som är i arbetslivet eller på väg att etablera sig där.

PRO har under lång tid varit kritisk till de alltför långa handläggningstiderna hos Pensionsmyndigheten. Ett tillägg som i många fall är helt nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop för en stor grupp pensionärer. Bland annat PRO:s kritik har bidragit till att regeringen tidigare gett myndigheten mer pengar så de har kunnat anställa fler handläggare 2019. Dessa har nu utbildats under 2020 men myndigheten dras alltjämt med stora obalanser. Visserligen är bostadstillägget en komplex förmån med många regler och många av ansökningarna är ofullständigt ifyllda men situationen är enligt PRO:s uppfattning oacceptabel vilket vi framfört till beslutsfattare när tillfälle getts.

Det är därför positivt att regeringen i sitt regleringsbrev för 2021 nu fortsätter att skjuta till mer resurser till myndigheten för att få ned handläggningstiden. Målet är att den genomsnittliga handläggningstiden ska vara högst 40 dagar vid utgången av 2021 och andelen besvarade telefonsamtal inom 10 minuter ska öka till 75 procent. I avvaktan på att de uppsatta målen nås vill jag uppmana alla som är i en utsatt ekonomisk situation på grund av en försenad utbetalning av ett bostadstillägg att kontakta Pensionsmyndigheten och upplysa dem om detta. En sådan situation bör enligt min mening och de signaler jag fått från myndigheten påskynda ärendets handläggning redan idag.

Avslutningsvis vill jag påminna alla PRO medlemmar att uppmana sina barn (eller barnbarn) som är i arbetslivet eller på väg in i detsamma att se till att den arbetsgivare de arbetar hos eller söker arbete hos har tjänstepension. Tjänstepension är en del av det kollektivavtal som nästan alltid gäller på arbetsplatsen. Saknad det kollektivavtal bör man själv som arbetstagare se till att rätten till tjänste-pension skrivs in i det enskilda anställningsavtalet. Fakta är att har man jobbat utan tjänstepension ett helt yrkesliv får man i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension än de som haft tjänstepension i sin anställning. För de med lite högre lön kan skillnaden bli betydligt större. Idag ser vi många jobb inom tjänstesektorn växa fram där man betraktas som företagare (då man själv måste sörja för sin tjänstepension) eller jobbar i en bransch utan kollektivavtal. Här bör vi årsrika och erfarna pensionärer hjälpas åt att informera våra ungdomar så de inte får en för låg framtida pension. Ett råd som (om det följs) kan bli den bästa julklappen eller nyårsgåvan någonsin – i vart fall från en ekonomisk synvinkel.

En annan nyhet som gäller tjänstepensionen från och med 2021 är att de personer som tecknat sin tjänstepension efter den 1 juli 2007 nu lättare ska kunna flytta den för en mindre kostnad till ett annat pensionsbolag om det visar sig att avgiften för den försäkring man har vid jämförelse är onödigt hög. Viktigt är dock att man inte flyttar från en dålig pensionsförsäkring till en sämre. Hur många personer som är berörda av denna förändring vet man inte eftersom en person kan ha flera olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare.

En stark förhoppning från min och PRO:s sida är att vi under året kan få en majoritet bland dagens riksdagspartier att gå vidare och besluta om en väsentligt höjd allmän pension.Det vill säga en väsentligt större höjning än den som nu skett för 2021 – en höjning som kräver att mer pengar tillförs pensionssystemet. Där är vi inte idag men förhoppningsvis senast under valåret 2022.

I avvaktan på ett genombrott för högre och mer rättvisa pensioner är det bra att veta att man nu kan se sina pensionsbelopp för 2021 på ”Mina sidor” på www.pensionsmyndighteten.se liksom uppgifter om de utbetalningar som skett under 2020. För att kunna logga in på Pensionsmyndighetens ”Mina sidor” krävs e-legitimation. Bank-ID är den vanligaste typen av e-legitimation. Kontrolluppgift för alla beskattade inkomster 2020 finns hos www.skatteverket.se  

God fortsättning på det nya året, önskar

Ingemar Hamskär

Sakkunnig pensionärers ekonomi PRO

3 kommentarer på “Ett nytt år ligger framför oss – vad händer med pensionerna 2021 och vad kan vara bra att veta

 1. Bengt Ovesson

  En mycket bra sammanfattande och upplysande artikel om pensionerna. Försök nu också trycka på politikerna om att åtgärda den allmänna inkomstpension. Det måste bli en ändring och PRO måste ligga på mycket hårdare mot politikerna. Jag säger samma sak till SPF eftersom jag är betalande medlem även där.

  Gilla

 2. PRO verkar tyvärr orkeslösa när det gäller våra pensioner. Stadsministern säger att det blir höjda pensioner, visst, 30:-/mån samtidigt höjning av andra avgifter. förnedrande. jag hör min ungdoms finansminister Gunnar Sträng, jobba o betala skatt så får ni en ekonomiskt tryggad ålderdom! Oroväckande ökning av tandlossning hos pensionärer, vem har råd med tandläkare? Min egentliga fråga är om det är någon ide att vara medlem i PRO.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Bernt
   En väsentligt höjd allmän pension är en prioriterad fråga för PRO. Vi är nästintill dagligen ute i media och driver pensionärernas frågor. Pensionsfrågan driver vi även via kontakter med regering/socialdepartementet och de olika riksdagspartierna samt relevanta myndigheter. Just nu handlar mycket om äldreomsorgen och pandemin. Vi har drygt 300 000 medlemmar men vi önskar vi vore fler så det blir mer kraft bakom orden.

   PRO kräver att det betalas in mer pengar i pensionssystemet så pensionerna kan höjas mer än det inkomstpensionstillägg som kommer att utbetalas i september. Det föreligger f n inte någon majoritet i Sveriges riksdag för att mer pengar ska tillföras pensionssystemet men vi arbetar för att frågan om höjda pensioner ska bli en viktig valfråga inför kommande riksdagsval 2022. Avsättning till den allmänna pensionen var ursprungligen tänkt att vara 18,5 procent men sänktes av riksdagens majoritet till 17,21 procent av lönen. PRO arbetar för att den ska återställas till 18,5 procent som det var tänkt i ett första steg.

   Den mycket blygsamma höjning av den allmän pensionen hittills i år (i ditt fall 30 kronor per månad) är kopplad till en automatisk indexering i det cirka 20 år gamla pensionssystemet som sker varje år och som är kopplad till inkomst och prisutvecklingen 2020. Den har varit blygsam på grund av de ekonomiska effekterna av pandemin. I september kommer emellertid ett inkomstpensionstillägg att utgå med maximalt 600 kronor till de som arbetat ett långt arbetsliv men har låg pension i intervallet 9 – 17 000 kr före skatt. Det är förstås inte tillräckligt och löser inte problem i vårt pensionssystem men är ett litet steg på vägen mot en högre allmän pension för målgruppen. PRO fortsätter därför kämpa för en höjd allmän pension.

   Pensionärer betalar också alltjämt något högre skatt än löntagare med samma inkomst. Trots det sänktes skatten för pensionärer vid årsskiftet men alltjämt kvarstår en del av denna orättvisa. Skälet till att det kvarstår är att det infördes en tillfällig skatterabatt för de löntagare som arbetat under Corona – men skillnaden upphör 2023 om inte riksdagen dessförinnan dvs efter valet 2022 inför nya jobbskattedrag. Lön och pension ska beskattas lika då pension är uppskjuten lön anser PRO. Inför riksdagsvalet 2022 kommer vi att intensifiera arbetet md högre pensioner och lika skatt på samma inkomst. Välkommen att delta i det arbetet.

   Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Självklart ska du vara med i PRO. Förbättringar sker inte per automatik utan först när vi är tillräckligt många som står bakom kraven på ett mer jämlikt och jämställt pensionssystem och en bättre äldreomsorg/sjukvård.

   Med vänlig hälsning

   Ingemar Hamskär
   Sakkunnig pensionärers ekonomi PRO

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: