Allmän pension

Dags att lägga alla pensionsmyter åt sidan och höja den allmänna pensionen

Pensionärernas medianinkomster är klart bättre än vad som tidigare varit känt hävdade tjänstepensionsföretaget Alecta nyligen i ett vinklat utspel. Alectas studie visar att 75 procent av slutlönen utgår i total pension och arbetsinkomster till landets pensionärer. Som orsak till detta lyfter Alecta särskilt att tjänstepension och arbete ökar i betydelse för ekonomisk trygghet på ålderns höst.  

Rapporten sänder helt fel signaler enligt min mening om man som vi inom PRO vill stärka ekonomin för de pensionärer som haft låga eller medelstora inkomster under sitt yrkesliv. Att det finns pensionärer med mycket bra total pension som främst beror på hög tjänstepension från sin före detta arbetsgivare eller att man har förmånen att kunna arbeta längre än den vanliga pensionsnormen om 65 år är i och för sig positivt men inget nytt. Det är inte heller den gruppen som primärt är i behov av ett pensionslyft.

PRO och andra seriösa intressenter i vårt pensionssystem brukar i pensionsdebatten peka på att när pensionssystemet infördes för cirka 20 år sedan utlovades den framtida allmänna pensionen bli 60 procent av slutlönen med ett tillägg av 10 procent från tjänstepension dvs. totalt 70 procent. Vad som därefter hänt är att den allmänna pensionens andel av slutlönen har sjunkit drastiskt och utgår i dag med mindre än 50 procent och kommer att sjunka ytterligare om inte mer pengar tillförs pensionssystemet och/eller arbetslivet förlängs genom att göras mer tryggt och uthålligt. Detta är en mycket oroande utveckling men förtigs i Alectas rapport.

Jag menar att Alectas slutsatser är direkt vilseledande. Vårt allmänna pensionssystem är underfinansierat och levererar alldeles för låg pension till en stor grupp av dagens och morgondagens pensionärer. Den kollektivavtalade tjänstepensionen som Alecta lyfter är viktig men det är även nivån på den allmänna pensionen. Det gäller i synnerhet för de som haft låga eller medelhöga inkomster under sitt arbetsliv. För de arbetstagare som haft ett långt arbetsliv men med låg eller medelinkomster återstår idag ett pensionärsliv med alltför låg pension. Den gruppen är stor och växande om inget görs. Även om det är mycket glädjande att medellivslängden ökar i vissa grupper och att allt fler kan och ges möjlighet att arbeta längre så gäller det långtifrån alla.

Vad Alecta inget säger om i sitt utspel är bland annat följande;

 • Det finns en grupp arbetstagare med låg eller medelinkomst som saknar tjänstepension eller av olika skäl har en mycket låg tjänstepension. En tjänstepension som i vissa fall är så låg så den tas ut under en kortare tid och inte som den borde – livsvarigt.
 • Sverige ligger i topp i Norden när det gäller pensionärer med relativt låg ekonomisk standard enligt EU. Det gäller särskilt ensamstående äldre kvinnor.
 • Det är en sak vilken storlek pensionen har av slutlönen vid första utbetalningstidpunkten och en annan vilken den får i framtiden. Vår allmänna pension har inte följt inkomstutvecklingen.
 • I Alectas undersökning klumpar man ihop alla pensionärer oavsett inkomster, socioekonomisk bakgrund och kön och glömmer att nämna att den genomsnittliga allmänna pensionen är 13 200 kronor per månad (för kvinnor 11 800 kronor) och att det blygsamma inkomstpensionstillägg om maximalt 600 kronor för de med inkomster mellan 9 – 17 000 kronor (som börjar utbetalas nu i september) innebär att så många som 55 procent av samtliga som är äldre än 65 år kommer få ökad disponibel inkomst genom tillägget – de flesta av dessa är kvinnor. Kvinnor som idag har cirka 69 procent av männens pension och dominerar den grupp om cirka 700 000 personer som idag har så låga inkomster att de är berättigade till garantipension.

Det är dags för tjänstepensionsföretag som Alecta och andra som tycker dagens pensionssystem fungerar bra att gå ur sin ”bubbla” och se till den bistra verklighet som många av våra medlemmar lever i. Det är min övertygelse att en rejält höjd allmän pension även skulle gynna tjänstepensionsföretagen och den svenska modellen med välfärdssystem och en väl fungerande arbetsmarknadsmodell.  

Höj den allmänna pensionen för vanligt folk med vanliga inkomster och gör det nu. När det nya pensionssystemet sjösattes för cirka 20 år sedan sänktes avgiften från den ursprungliga nivån som skulle ge en bra pension från 18,5 procent till 17,21 procent. 

En ”återställare” här skulle kunna höja pension för såväl dagens som morgondagens pensionärer med en rejäl slant. Det vore ett bra första steg mot ett mer modernt och rättvist pensionssystem. Det är inte enbart Alectas kunder som ska ha minst 70 procent av sin slutlön i total pension.

Detta var en aktuell pensionsmyt – det finns flera. Åter-kommer i min blogg om några av dessa.  Det är riksdagsval 2022 och pensionärsgruppen är en stor och viktig väljargrupp samtidigt som kravet på högre pensioner för många politiker är en tickande bomb. Det märks inte minst i den alltför slutna pensionsgruppen i Sveriges riksdag. Missnöjet och oron för alltför låga pensioner är nämligen stort hos svenska folket oavsett vad Alecta och andra lobbyister vill sända för signaler.

Ingemar Hamskär

Sakkunnig pensionärers ekonomi PRO

11 kommentarer på “Dags att lägga alla pensionsmyter åt sidan och höja den allmänna pensionen

 1. H. Decker

  Att ha 70% av slutlönen förutsätter väl även att det sker en uppräkning motsvarande löneutvecklingen. Den delen saknas.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Du har alldeles rätt i att den allmänna pensionen inte följt den inkomstutveckling som kommit landets löntagare till del. Det är en av flera komponenter som behöver justeras i en framtida översyn av vårt underfinansierade pensionssystem.

   En höjning av den allmänna pensionen genom att mer pengar tillförs pensionssystemet bör emellertid inte avvakta en sådan bred översyn. En höjd avgift till det allmänna pensionssystemet till den nivå som det ursprungligen var tänkt (18,5 procent istället för dagens 17,21 procent) bör beslutas redan nu och skulle enligt Pensionsmyndigheten ge ett pensionstillskott med 6,6 procent för dagens och morgondagens pensionärer. Ett bra första rejält steg mot en bättre och mer rimlig nivå på den allmänna pensionen. PRO kommer att driva denna fråga ända in i ”kaklet” – det är riksdagsval 2022.

   Gilla

 2. Bengt Ovesson

  Bra att även PRO belyser och ifrågasätter alectas vinklade försök att försvara det Svenska pensionssystemet. Alla vet att vi har Nordens sämsta pensionssystem. Underfinansierat och vårdas av en ODEMOKRATISK PENSIONSGRUPP bakom lyckta dörrar i konsensus. Frågan måste in i riksdagen för en öppen demokratisk process innan valet.

  Gilla

 3. Ulla Wiklund

  Inför valet 2022 måste den s k pensionsgruppen upplösas!
  Jag vill veta hur olika partier ser på pensionssystemet. För mig är det demokrati
  att välja det parti som står mig närmast, jag väljer ju ingen pensionsgrupp, möjligen
  att den upplöses med omedelbar verkan.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Inför det kommande riksdagsvalet 2022 kommer PRO att fortsätta driva kravet om höjda pensioner hårt och grilla de politiska
   partierna och deras reformagenda för höjd allmän pension för såväl dagens som morgondagens pensionärer

   Gilla

 4. Lennart Blom

  Jag har arbetat fram till min 72-årsdag, men det märks absolut inte. Jag får ut 12064kr/månad och senaste höjningen blev 74kr. Vilket skämt. Skrota hela systemet och gör om och framförallt rätt.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Hej Lennart

   PRO arbetar för en väsentligt höjd allmän pension och att det ska ha lönat att ha arbetat ett långt arbetsliv när pensionen kvitteras ut – det gör det inte idag. I september höjs den allmänna pensionen med maximalt 600 kronor för de med låg pension trots ett långt arbetsliv. Det är ett litet steg i rätt riktning men helt otillräckligt. Den lilla höjning du fick i januari beror på den automatiska indexeringen som finns i det 20 år gamla pensionssystemet (hade sysselsättning/inkomstutvecklingen backat på grund av pandemin hade det till och med kunnat blivit en sänkning av den allmänna pensionen i år – men så blev det lyckligtvis inte).

   För en väsentligt höjd allmän pension för de med låga pensioner krävs riksdagsbeslut men partierna är inte eniga om behovet att tillföra mer pengar till pensionssystemet. Valutgången 2022 blir därför mycket viktig.

   Gilla

 5. Mia Bjellert

  En liten undran: när du skriver om genomsnittslig allmän pension på 13200 kr/mån (för kvinnor 11800 kr) är det brutto eller netto?

  Gilla

 6. Dan Jönsson

  Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att pensionerna höjs. Många av de problem vi har med fattiga glesbyggdskommuner beror egentligen på de mycket låga pensionerna i Sverige. Om inte pensionerna höjs utarmas områden där det bor mycket pensionärer eftersom låga inkomster leder till låg skatteinkomst för kommunerna trots straffskatt på pension.
  De låga pensionerna drabbar även oss som är gifta med t.ex. en undersköterska som jobbat hela livet för en skitlön och får en mycket låg skitpension, vi måste hela tiden oroa oss för vad som kan hända om vi går bort.
  Jag stöder helt att pensionsinbetalningarna till pensionssystemet måste öka.
  Vi kan inte ha ett samhälle där pensionärer blir nekade hyresbostäder för att pensionen är för låg. Sverige borde ta sig samman och sikta på pensioner i nivå med resten av Norden och t.ex. Tyskland.
  Varje val lovar våra politiker att se till pensionerna och äldre vården men efter valet verkar de ha drabbats av en selektiv minnesförlust och inget händer. Det vore bra om någon hade en idé om hur man kan se till att partierna får lite eld i baken så att något händer.
  Det är ju även märkligt att när man tror att nu skall det hända något så kommer Alecta ut med en tvivelaktig undersökning där man enbart har med personer med tjänstepension. De har inte med de utan tjänstepension och de som inte ingår i ATP utan ingår i det nya värdelösa pensionssystemet. Dessa personer med låg eller ingen tjänstepension är de flesta fall garanterade en ålderdom i fattigdom. Detta är i sig en skandal eftersom låg eller ingen tjänstepension är inget du väljer utan något din arbetsgivare valt åt dig. Ett pensionssystem som inte kan ge alla pensionärer en dräglig tillvaro är inte värdigt ett land som Sverige som utger sig för att vara ett rikt välfärdsland.
  Vi har mycket att göra i PRO för att höja pensionerna hoppas man kan hjälpa till.

  Gilla

 7. Hög tid att problemet lyfts fram i ljuset

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: