Okategoriserade

Tidpunkterna för höjd pensionsålder och indexhöjning av pensionerna för 2022 är nu klara.

Höjd pensionsålder steg för steg

Från och med 1 januari 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Det var första steget av flera i en långsiktig plan av riksdagens pensionsgrupp på höjd pensionsålder.

Den så kallade riktåldern, som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Om man utgår ifrån att vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer – om inte mer pengar tillförs pensionssystemet (vilket PRO kräver) – den allmänna pensionen sjunka. Detta kommer att vara ett faktum för den grupp blivande pensionärer som inte kan, får eller vill arbeta längre än den allmänt gällande pensionsnormen. Åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer med den förda politiken således att höjas stegvis. Bakgrunden är helt enkelt att inbetalda pensionspengar ska räcka längre.

Nu föreligger konkreta förslag om att ta ett ytterligare steg efter höjningen år 2020 – riksdagens pensionsgrupp är enig.

Höjd pensionsålder från år 2023

Om drygt ett år genomförs höjda pensionsåldrar i den allmänna pensionen. År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomstpension och premiepension från 62 till 63 år. De som berörs av reformen är de som är födda 1961 och senare.

Samtidigt höjs åldern för att kunna få garantipension till 66 år. Även möjligheten att få bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg ITP höjs till samma ålder det vill säga 66 år. Dessa förändringar berör alla som är födda 1958 eller senare.

Ett frågetecken är dock om åldern för ett eventuellt ITP kommer att skjutas på – riksdagspartier är nämligen i nuläget inte eniga om ITP ska fortsätta att utgå efter årsskiftet.

Även åldern för att få lägre skatt på lön och pension (idag är det år du fyller 66 år) kan komma att höjas ett år från år 2023.

Höjd pensionsålder från år 2026

Från och med år 2026 kommer nästa höjning. Åldern att få garantipension höjs då till 67 år. Även de andra åldersgränserna höjs ett år.

Höjning av pensionsålder sker inte bara i Sverige

Höjningar av pensionsåldern är vi inte ensamma om i Sverige utan sker i hela Europa. Bakgrunden är förändringar i demografin det vill säga att medellivslängden ökar och därmed antalet pensionärer. Våra nordiska grannländer som Norge, Danmark och Island har till exempel redan höjt pensionsåldern till 67 år.

PRO:s uppfattning

PRO anser att en ytterligare höjning av pensionsåldern ska vänta i avvaktan på att den allmänna pensionen höjs väsentligt för både dagens som morgondagens pensionärer genom att avgifterna till pensionerna höjs och att en trygghetspension finns på plats för de personer som inte orkar arbeta fram till dagens pensionsnorm om 65 år. PRO anser även att ITP ska fortsätta utgå i avvaktan på en höjning av den allmänna pensionen till den grupp pensionärer som trots ett långt arbetsliv har obetydligt mer i pension än de som inte arbetat alls eller enbart lite.

Läs mer om PRO:s reformkrav för en höjd allmän pension i rapporten ”Höj den allmänna pensionen

Pensionerna ökar år 2022 enligt Pensionsmyndighetens prognos.

Det är egentligen först i december man exakt kan veta hur pensionerna som helhet påverkas av omvärldsförändringar. Först vid årets slut vet vi till exempel hur aktiebörsen har utvecklats.

Redan nu kan man dock ge en prognos för hur pensionen kommer att förändras från och med januari 2022 – premiepensionen undantagen liksom de förslag som berör vårt pensionssystem som ligger i regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag för år 2022 eftersom det i nuläget, då detta skrivs, är osäkert vart de landar. De olika budgetförslagen för 2022 kommer att debatteras och beslutas i Sveriges riksdag under november månad. Det blåser upp till strid om pensionerna med andra ord. De förslag som ska beredas och beslutas handlar då bland annat om trygghetspension, höjt bostadstillägg och sänkt skatt.

Vad man kan säga i nuläget är därför följande;

 • Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar med 2,5 procent i januari 2022 på grund av en positiv utveckling av inkomstindex som beskriver att den genomsnittliga inkomsten för löntagare ökat med 4,1 procent 2021. Att pensionärerna endast får 2,5 procents höjning beror på den så kallade förskottsräntan som utgår inledningsvis men som därefter ger ett avdrag med 1,6 procent årligen. PRO anser att förskottsräntan bör sänkas då den bidrar till en alltför låg allmän pension.
 • De cirka 450 000 pensionärer med pension som dels inkomstpension dels garantipension får en höjning med mellan 1,5 till 2,5 procent.
 • De cirka 240 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension men med garantipension och/eller bostadstillägg får 1,5 procent i ökad allmän pension.
 • När det slutligen gäller premiepensionens utveckling 2021 så vet man den först i december.

Det är positivt enligt min mening att pensionerna ökar något på grund av förändringar i inkomst- och prisindex och dess koppling till pensionssystemet trots pandemin och dess effekter på vår ekonomi och arbetsmarknad. Mycket tack vare de stödåtgärder som regeringen beslutat om och som hållit sysselsättning uppe. Den långtidsarbetslöshet vi nu ser är emellertid oroande på sikt – även för de framtida pensionerna.

PRO lägger nu sitt pensionsfokus på att få tillstånd en väsentligt höjd allmän pension och att det ska bli en viktig del av valrörelsen inför riksdagsvalet 2022. Vi behöver få en riksdagsmajoritet som ser en höjning av den allmänna pensionen som en helt avgörande rättvisefråga och välfärdsreform. Det måste bli ett slut med att lappa och laga i ett pensionssystem som visserligen är finansiellt stabilt men inte förmår leverera rimliga pensioner till en stor grupp pensionärer – ofta kvinnor. Det behövs mer pengar in i det underfinansierade pensionssystemet och det behövs ytterst en majoritet i Sveriges riksdag som står bakom en sådan reform för att det ska bli verklighet.

Det förhållande att vi har en förhållandevis stor grupp som har en bra total pension och andra inkomster som pensionär får inte skymma behovet att höja den allmänna pensionen för de nuvarande och kommande pensionärerna som har låg pension trots ett långt och strävsamt arbetsliv.

Ingemar Hamskär
Sakkunnig pensionärers ekonomi PRO

6 kommentarer på “Tidpunkterna för höjd pensionsålder och indexhöjning av pensionerna för 2022 är nu klara.

 1. Ulla Wiklund

  Medelåldern har ju sjunkit på grund av corona då alltför tidig död har drabbat många!
  Jag kommer inte att rösta på partier som inte uppger vad dom kommer att göra med pensionerna.
  I så fall finns det bara två partier, nämligen SD och V.
  För demokratins fortlevnad så måste denna pensionsgrupp upplösas, jag skaveta vad varje parti har för
  framtidsplaner.

  Det sitter en liten trupp och bestämmer min framtid, aldrig mer!!

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Tack för ditt inlägg. Jag delar din kritik av den så kallade pensionsgruppen i Sveriges riksdag. De som sitter och bestämmer om vår framtida pension mer direkt (förutom tjänstepension och ev privat pension) är emellertid majoriteten i Sveriges riksdag. Därför kommer riksdagsvalet och frågan om en höjd allmän pension genom högre inbetalningar som bland annat PRO kräver – bli mycket viktig i valrörelsen inför riksdagsvalet 2022. PRO är som en blåslampa på våra beslutsfattare här – välkommen att delta i det arbetet.

   Gilla

 2. Magnus Wicén

  Varför är det tabu att kräva värdesäkring av pensionerna? Lätt att jämföra med AP7. Och då behöver man inte höja pensionsåldern och/eller höja avsättningarna till pensionssystemet.

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Tack för ditt inlägg. Det är inte tabu att tala om värdesäkring av våra pensioner. PRO kräver t ex förändringar i pensionssystemet då pensionerna inte följer inkomstutvecklingen. Det är t ex därför Sverige sticker ut i ett Nordisk perspektiv med många pensionärer som lever med risk för fattigdom – så kallad pensionärer med en relativt låg ekonomisk standard. Detta oaktat behövs insättningar till pensionssystemet öka och de som kan, vill och får höja sin pension och inkomster genom att arbeta längre än vad tidigare generationer gjort

   Gilla

 3. Orsa kompani lovar ingenting bestämt sägs det ju. Så känns det efter att läst det här inlägget. Verkar vara en kandidat till regering eller riksdag som skrivit den. Många ord gömmer effektivt kärnan i budskapet. Får vi en pensions hölning? I så fal hur stor och när?

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Tack för ditt inlägg. Du ställer en berättigad fråga – får vi en pensionshöjning och i så fall när och hur stor? Frågan bör ställas till våra riksdagspartier och det med skärpa nu inför riksdagsvalet nästa år 2022. PRO:s krav är att inbetalningarna ska öka till pensionssystemet då det är underfinansierat. Skulle en riksdagsmajoritet ta till sig PROs krav skulle den allmänna pensionen höjas med många tusenlappar för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Välkommen att delta i det viktiga arbetet för en höjd allmän pension !

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: