Om

Vi som bloggar här är: Ola Nilsson sakkunnig hälsa, friskvård och konsumentpolitik. Carina Benjaminsson äldreomsorgsfrågor. Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärers ekonomi. Anna Löfdahl, samhällspolitisk chef PRO.